Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0737 3dde 600
1596 2633 600
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viazzuuoo zzuuoo
Chanel Couture 1992 / Sailor Pluto
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou
9630 2ba4
Reposted fromkarahippie karahippie
9117 3855
3351 a3ff 600

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaPinkpills Pinkpills
0447 21aa
Reposted fromkarahippie karahippie
9627 b52c
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viasadporn sadporn
5966 ae80 600
Reposted fromtfu tfu vialifedownthespiral lifedownthespiral
1530 872b 600
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viafotoplastikon fotoplastikon
3562 ef00
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaBloodyHeart BloodyHeart
8335 f9a4
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBloodyHeart BloodyHeart
2614 4806 600
By @krihitkasoia
4198 bdb6
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
4110 b6f7 600
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...